Vignet

Persbericht Utrechtse Heuvelrug

Invoering MTB-vignet voor Utrechtse Heuvelrug

Op 1 februari 2015 is in het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug een MTB-vignet ingevoerd. De inkomsten die met het vignet worden gegenereerd komen ten goede aan het onderhoud, beheer en uitbreiding van het vernieuwde mountainbike routenetwerk in het Nationaal Park.

Kombochten en drop-offs

Sinds vorig jaar is er op de Utrechtse Heuvelrug veel werk verzet. De nieuwe routes in Zeist, Rhenen en Kwintelooijen zijn daarvan het resultaat. Momenteel wordt gewerkt aan de verbetering van de route op de Amerongse Berg. Een grote groep vrijwilligers,waaronder leden van omliggende wielersportverenigingen,heeft in samenwerking met een professionele routebouwer geholpen bij de aanleg van de verschillende nieuwe of verbeterde routes. Inmiddels hebben verschillende vrijwilligersgroepen een eigen route geadopteerd en wordt er regelmatig onderhoud gedaan. Kenmerk van de nieuwe routes is dat deze veel speelse elementen bevatten. Van kombochten tot kleine drop-offs en vooral veel singletracks. Daarmee voorzien de routes beter in de behoeften van de hedendaagse mountainbiker.  Plannen voor het doorontwikkelen van bestaande routes rondom de Amerongse Berg en in Leersum liggen al klaar, maar daarvoor is de steun van de mountainbikecommunity nodig: door de inkomsten vanuit het MTB-vignet, maar ook door de inzet van vrijwilligers.

Lang voortraject

De mogelijkheden om te mountainbiken op de Utrechtse Heuvelrug waren lange tijd zeer beperkt. In

2007 startte lokale mountainbikers en de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) een lobby voor meer ruimte voor de mountainbiker in dit uitgestrekte gebied. Vele gesprekken met landeigenaren en een onderzoek van de Universiteit Wageningen waren nodig om tot een goed samenwerkingsverband te komen waarin de provincie en o.a. Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en de NTFU participeren. Inmiddels werken ook andere partijen mee aan de realisatie van de routes. De betrokkenen hebben geld,materiaal en menskracht ter beschikking gesteld.

Utrechtse heuvelrug

 

Praktisch

Het nieuwe MTB-vignet is voor € 7,50 aan te schaffen bij verschillende fietsenwinkels en horecagelegenheden in of nabij het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Ook kan het vignet gekocht worden via de site van de NTFU. Na betaling ontvangt men een bewijs waarmee bij een van de distributiepunten een vignet (in de vorm van een sticker) opgehaald kan worden. Mountainbike(ste)rs dienen het vignet bij zich te hebben wanneer ze gebruik maken van de routes in het Nationaal Park. De sticker is een heel jaar geldig. De opbrengsten van het mountainbike vignet worden op een speciale rekening bij het Nationaal Groenfonds beheerd en zullen uitsluitend aan de mtb-routes besteed worden.

Kijk voor meer informatie  over het vignet en distributiepunten op de volgende websites:

www.np-utrechtseheuvelrug.nl
www.mtb-utrechtseheuvelrug.nl
www.ntfu.nl

Distributiepunten:
Rein Veenendaal Fietsen, Davidsplein 1, Veenendaal
Fietswereld Dirk Methorst, Patrimoniumlaan 25, Veenendaal
Sector2Bikes, Rijksstraatweg 40, Elst
Bosrestaurant ’t Berghuis, Veenseweg 28, Amerongen
DallaCollina Cycling, Overstraat 67, Amerongen
Biketotaal Pater Tweewielers, Rijksstraatweg 131, Leersum
2Wielerspecialist Driebergen, De Sluis 32, Driebergen
Restaurant ’t Jagershuys, Woudenbergseweg 15, Zeist
Rijwielpaleis Zeist, Voorheuvel 70-74, Zeist
Beauforthuis, Woudenbergseweg 70, Austerlitz
Bikeshop Amersfoort, Leusderweg 92-94, Amersfoort
Fietswereld Hans Greefhorst, Hamersveldseweg 71-b, Leusden
Tweewielerspecialst Rijk van den Brink, Eindseweg 11, Overberg
Care 4 Bikes, Nooitgedacht 40, 3701 AN Zeist

Of bestel online: NTFU