Veiligheid en Communicatie

Speciaal voor de ouders en verzorgers om: de veiligheid en communicatie te waarborgen zie hieronder een aantal punten waar u en uw kind rekening mee dienen te houden.

Veiligheid
  • Voor de veiligheid van je eigen kind en de andere betrokkenen bij de training, is het van belang dat de trainers op de hoogte zijn van eventuele fysieke of psychische problematiek. Geef dit al aan bij het invullen van het inschrijfformulier of als dit tijdens het lidmaatschap voordoet meldt dit bij de jeugdcommissie. We willen dat er geen onveilige situaties en misverstanden tijdens de training ontstaan. Met deze gegevens zal uiteraard vertrouwelijk om worden gegaan. Het niet tijdig verstrekken van relevante informatie in deze, heeft een (veiligheids) risico voor álle betrokkenen.
  • We mountainbiken vaak in bos en heide. Er bestaat een risico van het oplopen van een Tekenbeet. Hou dit in de gaten!
  • Om de jeugdtrainingen te kunnen blijven geven, zetten veel vrijwilligers binnen MBC zich hiervoor in. Om de veiligheid tijdens de training te kunnen garanderen doen we ook een beroep op jullie als ouders om de jeugdtrainers te assisteren bij de training maar ook om te helpen bij andere jeugd activiteiten. We stellen het zeer op prijs dat we de ouders die in bezit zijn van een mountainbike, kunnen inplannen als assistent bij een training.
  • Als assistent wordt van je verwacht dat je achteraan fietst en zorgt dat de groep bij elkaar blijft. Daarnaast zal de trainer aanwijzingen aan je geven om te assisteren bij de oefeningen. Ander belangrijk onderdeel is veiligheid zoals bij het oversteken van een openbare weg. Hier moet je als assistent op toezien dat de kinderen veilig kunnen oversteken!
  • Om binding te hebben en te houden met de trainers, andere jeugdleden, andere ouders en de jeugdcommissie, stellen we het zeer op prijs dat jezelf jouw kind wegbrengt naar parkeerplaats Soesterhoogt of regelmatig bij de training als assistent of andere activiteit aanwezig bent.
  • We willen hier benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor je kind altijd bij de ouders/verzorgers ligt. Tijdens de training draag je de verantwoordelijkheid over aan de trainers en de assistenten.
 Communicatie

We hebben een aantal communicatiekanalen opgezet om jou en jouw ouders goed te kunnen informeren over het wel en wee van de jeugdafdeling bij MBC Midden Nederland.

  • Op de website van MBC-Midden.nl onder “Jeugd” staat alle algemene informatie.
  • De Cyql app wordt gebruikt om de planning van de trainingen te delen. Je krijgt toegang tot Cyql zodra je lid bent van de club.
  • Mochten er zaken zijn die u graag in vertrouwen wilt bespreken, dan kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.