MBC-Clubweekend-2022

Club Info

Wij zijn een vereniging die de mountainbikesport in alle facetten ondersteunt en stimuleert. Onze club is opgericht in 1995 en heeft op dit moment ruim 300 leden in de leeftijd vanaf 8 tot ruim boven de 50 jaar.

De reden voor oprichting was dat er in onze regio geen wielerclub bestond die zich uitsluitend op de toen zeer jonge mountainbikesport richtte. Nu kunnen we vaststellen dat, gezien het nog immer groeiend ledental, er een grote behoefte aan is.

Eind 2013 zijn wij gestart met een jeugdafdeling en deze is in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke pijler van de vereniging.

Wij zijn zowel bij de KNWU als de NTFU aangesloten, zodat wij al onze leden de mogelijkheid kunnen bieden om lid te worden van hen tegen een gereduceerd tarief.