MBC-Clubweekend-2022

Lidmaatschap en Contributie

Ons basislidmaatschap is € 42,50  en kan uitgebreid worden met modules. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Het beëindigen van het lidmaatschap dient vóór 30 november van het lopende jaar per e-mail  bij de ledenadministratie gedaan te worden.

Het wijzigen van modules dient vóór 30 november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie gemeld te worden.

A MBC Midden NL Basislidmaatschap* € 35,00
Vignet NPUH* € 7,50
B MBC Midden NL Wedstrijdtraining € 60,00
C NTFU Lidmaatschap1 € 37,29
D KNWU Lidmaatschap1 € 14,00
E KNWU Licentiekosten (Eigen Rekening)

* Verplicht
1. Deze bedragen zijn onderhevig aan indexering door de NTFU en de KNWU. MBC Midden Nederland belast de kosten zonder administratieve opslag 1:1 door en informeert leden over eventuele wijzigingen in contributie.

Voorbeeld:
A. MBC Midden NL Basislidmaatschap €35,- + Vignet €7,50 +
C. NTFU Lidmaatschap €37,29 = €79,79


KNWU en NTFU Lidmaatschappen

De KNWU (Koninklijke Nederlandse Wielren Unie) lidmaatschap is nodig als je van plan bent om deel te nemen aan officiële wedstrijden van KNWU zoals de Veluwse Wintercompetitie.

De NFTU (Nederlandse Toer Fiets Unie) lidmaatschap is vooral nodig als je een actieve toerfietser bent en regelmatig deel neemt aan activiteiten georganiseerd door verenigingen die zijn aangesloten bij NFTU. Dit zijn extra modules die verder niet verplicht zijn.


Het basislidmaatschap + Vignet van MBC Midden Nederland is al voldoende voor deelname aan de trainingen en clubactiviteiten. Dit geldt tevens voor de jeugd.


Diegene die wel één van de modules heeft aangevraagd laten wij per kalenderjaar ingaan. De KNWU  en de NTFU gaat per 1 januari in en loopt tot en met 31 december.

Indien jullie toch geen module willen of de module toch eerder in willen laten gaan dan kan dat via een e-mail naar het ledenadministratie. De modules worden samen met het basislidmaatschap aan begin van het jaar geïncasseerd.

Ook voor diegene die al langer lid zijn, als jullie wijzigingen in modules willen hebben laat ons dat dan weten voor 30 november.

Voor meer informatie over NTFU voordelen voor jou klik hier.