MBC-Clubweekend-2022

MBC Midden Nederland

Mountain Bike Club Midden Nederland

Leuk dat je de weg hebt gevonden naar de website van Mountain Bike Club Midden Nederland. Mountain Bike Club Midden Nederland heeft zich, zoals de naam al aangeeft, toegelegd op het mountainbiken. De vereniging is opgericht in 1995. In een korte tijd zijn we uitgegroeid tot een volwaardige club met ruim 300 leden en 40 jeugdleden. Op deze website lees je meer over onze club, de leden en onze activiteiten.


 Lidmaatschap

Het basislidmaatschap bij de vereniging is verplicht en kan worden uitgebreid met verschillende modules. Voor meer informatie klik hier. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt tot wederopzegging automatisch verlengd. Het beëindigen van het lidmaatschap dient vóór 30 november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail  bij het secretariaat gedaan te worden.


Preventief beleid

Vanuit MBC Midden Nederland hebben we de adviezen van het NOC*NSF ter harte genomen om de kwaliteit van onze jeugdtrainingen te verhogen.

MBC Midden Nederland:

  1. Hanteert deze NOC*NSF gedragsregels voor trainers/begeleiders;
  2. Houdt kennismakings-en intakegesprekken met nieuwe trainers/begeleiders en maakt hen bekend met de genoemde gedragsregels;
  3. Heeft een drietal vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld;
  4. Laat een VOG aanvragen (en herhaalt dat elke 3-5 jaar) voor de jeugdtrainers/begeleiders;
  5. Zorgt voor extra volwassen begeleiding bij jeugdtrainingen.

Op deze wijze zorgt MBC Midden Nederland voor een veilige sportomgeving voor zowel sporters, ouders, trainers als toeschouwers.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)