zondag ochtend rit

Commissies

Om naar de toekomst toe, de taken voor de operationele aansturing van de vereniging en de processen te borgen, is het plan door te groeien naar commissies.

Deze commissies vormen dan de vertegenwoordiging voor de verschillende gebruikersgroepen en zullen samen met het bestuur de strategische en operationele doelstellingen en aanpak aanscherpen en ten uitvoer brengen. Een commissie valt altijd onder de aansprakelijkheid van een benoemd bestuurslid. Dit bestuurslid dient de Commissie coach waar nodig met raad & daad bij te staan voor een goede gang van zaken.

Er is een opdeling gemaakt in zes commissies:

Kascommissie zorgt voor de controle van de financiële verantwoording van de penningmeester namens de leden en in de toekomst ook namens de sponsors. De penningmeester is er verantwoordelijk voor dat er een kascommissie is, welke namens de ALV een controle doet van de financiële verantwoording van het afgelopen jaar.

BestuurslidKascommissie
Geert-Jan PoorthuisPaul van Vliet
 Mark Wolters


Wedstrijdcommissie
organiseert de wedstrijdactiviteiten binnen en rondom de vereniging en regelt de benodigde resources voor de activiteiten en vraagt indien nodig een vergunning aan via het secretariaat. Voorbeelden van deze wedstrijdactiviteiten zijn de Interclubcompetitie en de Zomercompetitie.

BestuurslidWedstrijdcommissie
Rob LubbersKoen van Valkenhoef
 Virginius Smith
 Patrick de Leeuw


Jeugdcommissie
 geeft operationele invulling aan de jeugdtraining en aan de activiteiten voor de jeugd. Zij zal zeer frequent afstemmen en nauw samenwerken met het verantwoordelijk bestuurslid. Daarnaast is ze aanspreekpunt voor de kinderen en ouders, jeugdtrainers en jeugdassistenten.

BestuurslidJeugdcommissie
Bea Winters


Activiteitencommissie
is verantwoordelijk voor verschillende activiteiten. Voorbeelden hier van zijn het clubweekend en trainingen op andere locaties. Hierdoor bestaat de activiteitencommissie uit meerdere onderdelen die allen vallen onder de verantwoordelijkheid van een benoemd bestuurslid.

BestuurslidClubweekend commissie
Geert-Jan PoorthuisJeroen
 Ivo
 Ardan


Sponsorcommissie
zorgt voor het betrekken van sponsorgelden ten behoeve van de operationele uitvoering van clubactiviteiten. Een belangrijk voorbeeld is het financieel helpen mogelijk maken van jeugdtraining. Als tegenprestatie voor de sponsor zorgt de commissie dat de belangen van de sponsor conform afspraak worden geborgd. In het vastleggen van de sponsorafspraken zal het verantwoordelijk bestuurslid zeer actief betrokken zijn in de aanloopfase van deze commissie.

BestuurslidSponsorcommissie

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)
Mochten er zaken zijn waarbij je je ongemakkelijk of geïntimideerd voelt, of je grensoverschrijdend gedrag hebt ervaren, neem dan contact op met een van de drie vertrouwenscontactpersonen van MBC Midden Nederland. Voor de vertrouwelijkheid zijn de privé contactgegevens opgenomen.

VertrouwenscontactpersonenJeugd
Nicoline de Zoete06-23457398