Startlocatie gewijzigd

Gewijzigde startlocatie

Tijdens de algemene ledenvergadering van 23 februari jongstleden is er naar voren gekomen dat de situatie op de parkeerterreinen bij ’t Hoogt, waar we iedere zondagochtend verzamelen, als onveilig wordt ervaren. Er staan soms behoorlijk grote groepen waardoor de auto’s er moeilijk langs kunnen en we moeten er niet aan denken dat er eens iemand onbesuisd het parkeerterrein op komt rijden.

Om veiligheid van de leden te waarborgen hebben we tijdens de algemene ledenvergadering dan ook besloten om per direct de startlocaties te verplaatsen.

De recreanten verplaatsten zich naar het wat hoger gelegen stukje grasveld links van de trap naar Restaurant ’t Hoogt.

De jeugd die op de parkeerplaats aan de overkant verzamelt willen we verplaatsen naar het grasveldje met de picknicktafel (meteen de trap op en schuin naar links).  Daar staan ook de begeleiders te wachten en kunnen de kinderen onder hun toezicht alvast een beetje rondrijden.

We verzoeken begeleiders, rijders en ouders hiermee rekening te houden. Zo werken we gezamenlijk aan ieders veiligheid.