Levering Vignet

Contributie 2016

Contributies MBC Midden Nederland 2016

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering is met meerderheid van stemmen bepaald dat vanaf 2016 het basislidmaatschap zal worden verhoogd van € 35,00 naar
€ 42,50.

In het basislidmaatschap is dan standaard het vignet van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug inbegrepen. Alle aanwezige leden waren het unaniem eens met het bestuur van de vereniging dat de vereniging het zich niet kan permitteren, als wij worden aangehouden tijdens een van de ritten, dat dan een of meerdere rijders niet in het bezit zouden zijn van het verplichte vignet.

MBC Midden Nederland hanteert de stelling dat de leden zelf mogen bepalen of zij naast het verplichte basis lidmaatschap ook lid willen worden van het NTFU of KNWU. Men is dus vrij het basislidmaatschap uit te breiden.

Het lidmaatschap van de NTFU is voor 2016 nauwelijks gewijzigd en nu afgerond naar een bedrag van € 35,00 en de KNWU heeft haar tarief verhoogd van € 8,00 naar € 10,00. Deelname aan de wedstrijdtraining is ongewijzigd gebleven.