Tag archieven: Provincie Utrecht

Recreanten krijgen voorlichting

Recreanten in de natuur krijgen voorlichting

Recreanten in de natuur krijgen voorlichting over hoe om te gaan met kwetsbare natuur en de veiligheid van mederecreanten. Utrechtse natuur- en recreatieorganisaties en de provincie Utrecht bundelen hun krachten om recreanten bewuster te maken over hun gebruik van de natuur.

De laatste jaren is de recreatiedruk in de Utrechtse natuurgebieden fors toegenomen. Om de natuurwaarden in deze gebieden voldoende te beschermen, zijn er verschillende maatregelen genomen. Zo zorgt de indeling in zones ervoor dat er voldoende rustige plekken zijn voor de meer kwetsbare soorten. Toegangsregels maken duidelijk wat er wel en niet mag in deze gebieden. Ook zijn er maatregelen genomen om de verschillende vormen van recreatie uit elkaar te houden. Zo zijn er verschillende routenetwerken voor wandelaars, fietsers, ruiters en mountainbikers.

Lees verder Recreanten krijgen voorlichting