Trap-'t-Soester-Hoogt

Nieuwe trap ’t Soester Hoogt

Eén van de jeugdbegeleiders kwam eind vorig jaar met het verzoek bij het bestuur of het mogelijk was om met de gemeente Soest te overleggen over de aanleg van een nieuwe trap. Enerzijds gezien de staat van onderhoud van de trap en anderzijds de gevaarlijke situatie voor de jeugdleden die met een zware fiets de trap op moeten lopen.

Trap-'t-Soester-Hoogt

Het MBC bestuur heeft daarop direct contact gezocht met de Gemeente Soest. Jan Tupker, bosbeheerder bij de Gemeente Soest en verantwoordelijk voor dergelijke voorzieningen, heeft de zaak zeer adequaat opgepakt en in een zeer korte periode ervoor gezorgd dat er 1 nieuwe betonnen trap is aangelegd met daarnaast een geul om de fiets in omhoog te rijden. Dit komt de veiligheid van de wandelaars en alle mountainbikers zeker ten goede.

Wij zijn als vereniging blij over de goede verstandhouding met de gemeente Soest en zij verdienen dan ook een dikke pluim voor deze actie.

Oude situatie: