Erelid-Marcel-Janvier

Marcel Janvier benoemd tot erelid van MBC Midden-Nederland!

Woensdag 29 maart is tijdens de Algemene Ledenvergadering Marcel Janvier benoemd tot erelid. Marcel is in januari, na ongeveer 20 jaar coördinator van de recreanten te zijn geweest, afgezwaaid als coördinator.

Binnen MBC hebben we veel vrijwilligers. Allemaal mensen die zich belangeloos inzetten voor de club. Door de inzet van al deze mensen zijn er wekelijks trainingen voor leden van alle leeftijden, worden activiteiten georganiseerd, bieden we clubkleding, vinden jaarlijks wedstrijden plaats, zijn er jeugdactiviteiten, et cetera. Zonder al deze inzet zouden we geen bloeiende vereniging kunnen zijn.

Wij zijn blij met de inzet van iedere vrijwilliger. En zo heel af en toe is er een vrijwilliger die er echt bovenuit steekt. Omdat hij heel lang heel veel heeft betekend heeft voor de club. Omdat hij allerlei zaken oppakte die er nog niet waren. Of omdat inspringen nodig was. Of omdat iemand het simpelweg moet oppakken. Kortom, iemand die zich echt op een buitengewone wijze heeft ingezet voor onze club. Zo iemand is Marcel Janvier!

Wat heeft Marcel allemaal gedaan :

  • In de afgelopen 20 (!) jaar heeft hij de begeleiderscoördinatie gedaan. Elk seizoen stond er een ploeg begeleiders die zorgde voor de trainingen op zondag. Het werven, inwerken van nieuwe begeleiders. Opstellen van planningen, mensen herinneren aan hun planning, talrijke keren invallen als iemand uitviel. Het regelen van begeleiderskleding.

  • Het organiseren van EHBO-sessies en de EHBO-begeleiderstassen.

  • Het organiseren van de Volle buikentocht

  • Het begeleiden van de maandelijkse introductieritten voor nieuwe leden. Daarbij is hij ook aanspreekpunt voor mensen die zich aanmelden bij MBC.

  • en allerlei voorkomende hand- en spandiensten.

Na zoveel jaren zoveel voor de club te hebben gedaan en echt heel veel initiatieven te hebben genomen, heeft het bestuur in de ALV Marcel voorgedragen voor het erelidmaatschap. Waarna met instemmening van de vergadering Marcel gefeliciteerd is door de voorzitter.

Daarmee treedt hij toe tot een exclusief gezelschap en telt MBC Midden-Nederland nu 6 ereleden (Fred van Zetten, Max de Vries, Gerrit van Rhenen, Wim in ’t Veld, Wouter Verburg en Marcel Janvier).

Feliciteer Marcel even als je hem ziet, hij heeft zijn erelidmaatschap meer dan verdiend!

Het bestuur