Boswerkdag 2015

Onderhoud

Het onderhoud van de markering van de route Heuvelrug-Noord is in handen van Mountain Bike Club Midden Nederland. De gemeente Soest en Staatsbosbeheer zijn verantwoordelijk voor het grotere onderhoud aan de route. De gemeente Baarn heeft in financieel opzicht bijgedragen aan de totstandkoming van de route.

Alle partijen vertrouwen erop dat de actieve fietser bereid is takken, boomstronken ed. van de paden te verwijderen. De route wordt regelmatig gereden door leden van de mountainbikeclub maar mocht je bij het rijden van de route toch onvolkomenheden tegenkomen verzoeken wij je dit per mail hier te melden. Op deze wijzen hopen we de route voor iedereen toegankelijk te houden.

Twee keer per jaar wordt er een boswerkdag gehouden

Op elke laatste zaterdag van maart wordt de GROTE boswerkdag gehouden. Op elke eerste zaterdag van november wordt de KLEINE boswerkdag gehouden.

Voorafgaand aan iedere boswerkdag wordt een inventarisatie van het benodigde onderhoud gemaakt.

Kranten artikel